Koncept

unique cinema

 

rootsoffreedomfestival.com spája film, divadlo, umenie a hudbu na zaujímavých miestach Slovenska. Našou snahou je vytiahnuť ľudí z klasického filmového sedenia a vtiahnuť ich do filmu samotného pomocou divadelných scén a hudby z premietaného filmu. Diváci nikdy nevedia, do čoho idú, avšak priebežne dostávajú indície o tom, kde a čo sa bude diať. Zaručene však vždy ide o iné miesto, vždy iný film, a preto vždy jedinečný zážitok.

romansy2008.org

 

Ďalšie kino?

všetko sa včas dozviete

smkontaktzone.com Chceš vedieť viac ako ostatní? Registruj sa!

source
*

Galéria

Kontakt

*

Minulé akcie

V júni 2015 sme uviedli premiéru filmu giltakademi.com “Prvá veľká vlaková lúpež“, kedy sa na pár hodín zastavil čas v roku 1855. Páni si mohli vychutnať časy, kedy sa viazali motýliky a nosili cylindre, naopak dámy zahaľovali svoje postavy do krásnych, no nie až tak pohodlných viktoriánskych šiat a zdobili si vlasy kvetmi. Diváci si užili jazdu historickým vlakom z roku 1920 za sprievodu klasickej hudby. Celú atmosféru dotvorilo miesto premietania, Múzejno - dokumentačné centrum a jeho historické vlaky a lokomotívy. Diváčka Lenka na záver: “The train ride back was in a completely dark old train with the moon shining through the window was very mysterious and I discovered a place I've never been to!”

Partneri

jageraupark budismonster
petrolmrsound   it illegal

see Organizátor nenesie zodpovednosť za osobné škody, stratu a zranenia vzniknuté na podujatí http://sandrinecharlemagne.com KISS THE WALL (ďalej len „podujatie“) , ak boli spôsobené nedbalosťou účastníka podujatia, alebo nepredvídateľným správaním iných návštevníkov a tretích osôb. Zakúpením vstupenky návštevník poskytuje svoj výslovný súhlas s tým, že fotografie, filmy alebo videozáznamy s jeho osobou, ktoré sú zhotovené počas podujatia, alebo v súvislosti s ním, môžu byť použité prostredníctvom akejkoľvek súčasnej alebo budúcej technickej metódy, a to bez peňažnej náhrady, časového a teritoriálneho obmedzenia.

TOP